KOREA

Archives

역대 주한 러시아연방 대사

2014 –

TIMONIN Alexander

2009 – 2014

VNUKOV Konstantin

2005 – 2009

IVASHENTSOV Gleb

2000 – 2005

RAMISHVILI Teymuraz

1997 – 2001

AFANASIEV Evgeniy

1993 – 1997

KUNADZE Georgiy

1992 – 1993

PANOV Aleksander

1990 – 1992

SOKOLOV Oleg

Яндекс.Метрика